TIDSPROGRAM & PM

Välkommen till SM 2010 i Sätrahall!
Tidsprogram och PM finns nu utlagt i pdf-format nedan.

Tidsprogram >>
TävlingsPM >>

Uppdaterat 2010-02-23
Sätra Friidrottshall, Björksätravägen 2, 127 36 SKÄRHOLMEN, Hitta hit