DM - årsmötets enda stridsfråga

Av Jan Ahlström

101213 Onsdagen den 8 december avhölls 08-distriktets årsmöte i Stockholmsidrottens Hus i Solna.

37 ombud från 14 klubbar inledde med att välja Jan Kowalski till mötesordförande och Björn Sveen till sekreterare.
Ann-Mari Hevreng, IFK Lidingö och Björn Sténson, Hellas FIK utsågs till rösträknare och justeringsmän.

Årsberättelse, förvaltningsberättelse och genomförandeplan för 2010/11 avhandlades utan invändningar.

Börje Wigfeldt, ekonomiansvarig i styrelsen, framhöll att det egna kapitalet är så starkt att det inte behöver höjas ytterligare.
Efter att revisor Hans Ahlins stand in, Per Öhrland läst upp revisionsberättelsen beviljades den avgående styrelsen ansvarsfrihet.

Huddinge AIS hade lämnat in en motion om att stryka seniorernas DM på arena från tävlingsprogrammet. 08-styrelsen hade lämnat bifall.

Lorenzo Nesi, FK Studenterna argumenterade starkt emot motionen bl a med hänvisning till att deltagandet i DM ökat med 55% på herrsidan och 36% på damsidan jämfört med föregående år (anm 2009 arrangerades renodlade DM, 2010 integrerades DM med etablerade tävlingar).

Han fick stöd av Rasmus Olofsson, Hässelby SK, som såg tävlingen ur de aktivas synvinkel.

Motionen fick stöd av Willy Berggren, Hammarby, som ansåg att ”DM tillhör en förgången tid”, och Anders Johansson, 08-styrelsen, som hänvisade till att ”den inte fyller någon funktion” längre.

En votering utföll med 18-13 till Huddinges och 08fri-styrelsens fördel. Därmed skrotades seniorerenas arena DM, eller lades åtminstone i malpåse. Tävlingen har existerat sedan 1906.

Valen gick snabbt.
Johan Storåkers, Spårvägen, valdes till ordförande på ett år. Börje Wigfeldt, Hellas FIK, och Lars Lappalainen, Hanviken omvaldes på två år, medan Anna Sunneborn, Spårvägen, nyinvaldes på två år. Ulrika Hellberg, Hammarby, fyllnadsvaldes på ett år.
Kent Gerhardsson gör comeback som revisor.

08fri. har 22 ombud (23 förra gången) till Förbundsårsmötet i Gävle i mars 2011.
På Börje Wigfeldts förslag hänsköt årsmötet frågan till 08fri-styrelsen, Valberedningen och berörda klubbar.

Före det ordinarie årsmötet informerade Jan Kowalski, LOC och Clara Luthman, tävlingskansliet om förberedelserna inför Lag-EM på Stadion 18-19 juni 2011.

Bl a framhölls att Lag-EM
  • ska bli den mest prestigefyllda lagtävlingen någonsin i Sverige

  • är ett arrangemang för hela 08-friidrotten, inte bara de 12 Stadionklubbarna
  • att tävlingarna direktsänds i SVT tre timmar per dag
  • innehåller 800 medverkande från 12 nationer
  • att det kommer att krävas 450 funktionärer, och att alla är välkomna att anmäla intresse för att hjälpa till
Läs mer på www.stockholm2011.org.Inbjudan till årets andra träff om parafriidrott

210920 Parafriidrotten i Stockholm har stor potential att växa och är ett viktigt utvecklingsområde om vi ska vara en ”idrott för alla”. 08fri. tillsammans med Parasport Stockholm, RF-SISU Stockholm och Svenska Friidrottsförbundet genomför därför kunskapshöjande och samverkande insatser för att stötta de föreningar som vill starta upp eller vidareutveckla sin verksamhet. Läs mer »

Hjälp till att öka förståelsen och förbättra kunskapsläget om hur menstruation och hormoner kan påverka prestationen

210916 Karolinska Institutet genomför en webbenkätstudie om hur menstruationscykeln och olika hormonella preventivmedel påverkar idrottsprestation och träning. Detta sker i samarbete med Sveriges Olympiska Kommitté. Läs mer »

Ta chansen och anmäl dig till en inspirationsföreläsning med Helena Duplantis!

210916 Onsdagen den 6 oktober kl. 18.30 har du som är ledare möjlighet att kostnadsfritt delta på en digital föreläsning med Helena Duplantis på temat "Från lek i trädgården till världsrekord". Föreläsningen arrangeras av Bromma IF och RF-SISU Stockholm. Anmälan sker senast 4 oktober via följande länk. OBS! Det finns endast 50 platser tillgängliga, vid stort intresse tillämpas "först till kvarn".

Ansök om stipendium i Sköldsäterfonden

210915 08fri. har via Huddinge AIS fått information om Sköldsäterfonden. Den är skapad till minne av två eldsjälar, Hasse och Sonja Sköldsäter, som i vått och torrt alltid ställt upp för idrotten och det ideella föreningslivet. Genom ett årligt stipendium vill fonden premiera, stötta och visa uppskattning till någon som jobbat ideellt. Läs mer om stipendiet på fondens hemsida och observera att ansökan i år ska göras senast den 23 oktober.

Inbjudan till 08fri.s årliga höstmöte - information och samtal om verksamheten i distriktet

210910 Onsdagen den 22 september kl. 18.30 - 20.30 är det dags för 08fri.s årliga höstmöte. Läs mer »

Distriktslaget till Svealandsmästerskapen i Kristinehamn presenteras

210901 Uttagningsansvariga Amanda Eriksson, Anna Pott och Mattias Jergmar presenterar 08fri.s distriktslag 13 - 14 år som tävlar i Svealandsmästerskapen i Kristinehamn 11 - 12 september. Läs mer »

08fri. lanserar konceptet "grenskolor" och inleder med spjut

210830 08fri. upplever att det finns ett behov av att träffas över föreningsgränserna samt att förstärka/fördjupa kompetensen hos både aktiva och tränare. Som ett led i detta arbete lanserar vi nu konceptet "grenskolor" och börjar med en fördjupning i spjut. Motsvarande upplägg kommer därefter att erbjudas i fler grenar. Läs mer »

Träff med 08fri.s kvinnliga nätverk - Bygg trovärdighet, få förtroende!

210823 08fri. hälsar kvinnliga styrelseledamöter, tränare/ledare och funktionärer välkomna till en digital träff med tema retorik onsdagen den 8 september. Läs mer »

08fri. söker vaktmästare på hel- eller deltid till Sätrahall

210730 08fri. söker vaktmästare som ska genomföra arbetsuppgifter kopplat till drift av Sätrahalls diverse funktioner. Läs mer »

Save the date - Mångkampskarnevalen!

210712 Den 18 - 19 september arrangerar Svenska Friidrottsförbundet (Prestationscentrum Mångkamp) tillsammans med Turebergs FK en av årets höjdpunkter för aktiva i åldern 13 - 17 år, tränare och funktionärer. Med stöd av Europeiska Friidrottsförbundet genomförs för första gången Mångkampskarnevalen, som ska bli en årligt återkommande aktivitet. Läs mer »


Nästa sida »

STARTSIDA


SAMARBETSPARTNERSring 08-517 346 13
eller maila meeting.kungenskurva@scandichotels.com


STOCKHOLM FRIIDROTTSFÖRBUND • BJÖRKSÄTRAVÄGEN 2, 127 37 SKÄRHOLMEN • TELEFON 08 - 615 68 35 • E-POST: