DM - årsmötets enda stridsfråga

Av Jan Ahlström

101213 Onsdagen den 8 december avhölls 08-distriktets årsmöte i Stockholmsidrottens Hus i Solna.

37 ombud från 14 klubbar inledde med att välja Jan Kowalski till mötesordförande och Björn Sveen till sekreterare.
Ann-Mari Hevreng, IFK Lidingö och Björn Sténson, Hellas FIK utsågs till rösträknare och justeringsmän.

Årsberättelse, förvaltningsberättelse och genomförandeplan för 2010/11 avhandlades utan invändningar.

Börje Wigfeldt, ekonomiansvarig i styrelsen, framhöll att det egna kapitalet är så starkt att det inte behöver höjas ytterligare.
Efter att revisor Hans Ahlins stand in, Per Öhrland läst upp revisionsberättelsen beviljades den avgående styrelsen ansvarsfrihet.

Huddinge AIS hade lämnat in en motion om att stryka seniorernas DM på arena från tävlingsprogrammet. 08-styrelsen hade lämnat bifall.

Lorenzo Nesi, FK Studenterna argumenterade starkt emot motionen bl a med hänvisning till att deltagandet i DM ökat med 55% på herrsidan och 36% på damsidan jämfört med föregående år (anm 2009 arrangerades renodlade DM, 2010 integrerades DM med etablerade tävlingar).

Han fick stöd av Rasmus Olofsson, Hässelby SK, som såg tävlingen ur de aktivas synvinkel.

Motionen fick stöd av Willy Berggren, Hammarby, som ansåg att ”DM tillhör en förgången tid”, och Anders Johansson, 08-styrelsen, som hänvisade till att ”den inte fyller någon funktion” längre.

En votering utföll med 18-13 till Huddinges och 08fri-styrelsens fördel. Därmed skrotades seniorerenas arena DM, eller lades åtminstone i malpåse. Tävlingen har existerat sedan 1906.

Valen gick snabbt.
Johan Storåkers, Spårvägen, valdes till ordförande på ett år. Börje Wigfeldt, Hellas FIK, och Lars Lappalainen, Hanviken omvaldes på två år, medan Anna Sunneborn, Spårvägen, nyinvaldes på två år. Ulrika Hellberg, Hammarby, fyllnadsvaldes på ett år.
Kent Gerhardsson gör comeback som revisor.

08fri. har 22 ombud (23 förra gången) till Förbundsårsmötet i Gävle i mars 2011.
På Börje Wigfeldts förslag hänsköt årsmötet frågan till 08fri-styrelsen, Valberedningen och berörda klubbar.

Före det ordinarie årsmötet informerade Jan Kowalski, LOC och Clara Luthman, tävlingskansliet om förberedelserna inför Lag-EM på Stadion 18-19 juni 2011.

Bl a framhölls att Lag-EM
  • ska bli den mest prestigefyllda lagtävlingen någonsin i Sverige

  • är ett arrangemang för hela 08-friidrotten, inte bara de 12 Stadionklubbarna
  • att tävlingarna direktsänds i SVT tre timmar per dag
  • innehåller 800 medverkande från 12 nationer
  • att det kommer att krävas 450 funktionärer, och att alla är välkomna att anmäla intresse för att hjälpa till
Läs mer på www.stockholm2011.org.Kanslimöte för föreningarnas anställda medarbetare

210302 Under en längre tid har årligen ett par kanslimöten arrangerats av och för föreningarnas anställda medarbetare. Under 2020 tog 08fri. över samordningsansvaret för dessa träffar och bjuder nu in till 2021 års första träff. Läs mer »

Stopp för barn- och ungdomstävlingar

210302 Pandemisituationen är fortsatt allvarlig. Regeringen och Folkhälsomyndigheten har därför vidtagit ytterligare åtgärder. För idrotten innebär det att tävlingsverksamhet från och med den 1 mars endast tillåts för de idrottare som bedöms som yrkesverksamma. Det undantag som tidigare funnits för de födda 2005 och senare gäller alltså inte längre. Läs mer »

Kungsholmen Friidrott fortsätter att växa och söker nya tränare!

210211 Under de tre år vi har funnits som förening har vi haft förmånen att ha riktigt bra huvudtränare. Våra huvudtränare är arvoderade och bredvid har vi hjälpsamma föräldrahjälptränare. Kansliet sköter den mesta av administrationen kring grupperna. Två av våra huvudtränare lämnar sina uppdrag till utomhussäsongen och vi söker nu 1-2 nya personer. Läs mer »

Genomför distriktsdomarutbildning på hemmaplan

210211 I samband med årsmötet i december informerade vi om att 08fri. under året kommer att lansera koncept för att erbjuda föreningarna möjlighet att genomföra utbildning på hemmaplan. Vi hoppas att det ska bidra till att ännu fler av föreningarnas ledare, tränare och funktionärer utbildas. Vi har tidigare presenterat möjligheten att genomföra utbildningen "Friidrott 7 - 10 år" på hemmaplan och lanserar nu även ett liknande koncept för vår distriktsdomarutbildning. Läs mer »

Nya hallrekord

Foto: Deca Text & Bild

210208 I samband med elittävlingen "Raka Spåret" i Sätrahall den 6 februari slogs tre nya hallrekord. Stort GRATTIS till Fanny Roos, Malmö AI (18.66 i kula), Eleni Larsson, Spårvägens FK (21.25 i vikt) och Ragnar Carlsson, Hässelby SK (22.11 i vikt).

Tisdag 9 februari stängs Sätrahall för aktiva födda 2001 och tidigare

210205 Stockholms Friidrottsförbund valde den 25 januari att öppna hallen för samtliga åldersgrupper baserat på Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Stockholms stad har nu gett oss direktiv att följa de riktlinjer som gäller för kommunal verksamhet, vilket innebär att vi måste stänga hallen för de som är födda 2001 och tidigare. Beslutet träder i kraft den 9 februari. Läs mer »

Träff med 08fri.s kvinnliga nätverk - "Delaktighet, lärande och glädje"


210202 08fri. etablerade under 2015 ett kvinnligt nätverk vars främsta syfte är att samla distriktets kvinnliga ledare för att diskutera aktuella frågor, ge stöd och stärka banden över föreningsgränserna. Den 10 mars är det dags för 2021 års första träff. Läs mer »

Nu har Sätrahall öppnat

210127 I måndags kunde vi i enlighet med våra förhoppningar återigen öppna upp Sätrahall för fler än elitaktiva. Ett schema är nu framtaget och utskickat till berörda föreningar och tränare. Eventuella tillägg/förändringar ska alltid avtalas i förväg med 08fri.s verksamhetschef Lena Björk. Alla som kommer till hallen har ansvar för att träningsverksamheten blir så bra och säker som möjligt. Bäst löser vi det förmodligen genom att visa hänsyn och kommunicera med varandra på plats i hallen. Läs mer »

Sätrahall öppnar på nytt

210120 På måndag hoppas vi återigen kunna öppna upp Sätrahall för fler än elitaktiva. Det kommer att ske såvida ingen annan information/nya restriktioner meddelas oss under veckan. Förändringar i vårt upplägg kan vid behov komma att ske med kort varsel. Läs mer »

08fri. inbjuder till årets första digitala ordförandeträff

210118 08fri. bjuder in de som är ordförande i distriktets friidrottsföreningar till en digital mötesplats onsdagen den 3 februari kl. 18.30 – 20.00. Syftet med detta forum är att informera varandra, dela erfarenheter och ta stöd av varandra. Vi kommer bland annat att beröra nuläget kring Covid-19 samt göra en kort summering från 08fri.s årsmöte och hur arbetet nu går vidare. Läs mer »


Nästa sida »

STARTSIDASAMARBETSPARTNERSring 08-517 346 13
eller maila meeting.kungenskurva@scandichotels.com


STOCKHOLM FRIIDROTTSFÖRBUND • BJÖRKSÄTRAVÄGEN 2, 127 37 SKÄRHOLMEN • TELEFON 08 - 615 68 30 • E-POST: