Stor respekt för föreningsarbetet

Av Johan Storåkers, ordförande 08fri.

171228 Tillsammans bildar alla krafter inom vår idrott i Stockholmsregionen en stark familj som gör att vi flyttar fram våra positioner. Det är precis så som jag önskar att vi ska arbeta för att nå största möjliga resultat. Jag är mycket imponerad av alla insatser aktiva, tränare, ledare och funktionärer utför i föreningarna. Även 08fri.s egen personal och andra engagerade distriktsledare är värda att uppmärksammas. Ni är alla fantastiska och bär upp den olympiska huvudidrotten! Stort tack för ett framgångsrikt verksamhetsår.
När jag tänker på verksamheten ser jag till stor del framför mig alla våra föreningars vardagliga verksamheter. Ofta är ledarskapet oglamouröst och oegennyttigt slit och ändå är det så många som gör omfattande insatser. Jag känner djup respekt för detta.

Tillsammans bygger vi 08fri.friidrotten
1982 började jag själv som en ung parvel träna friidrott på Tibblevallen i den fina föreningen Täby IS. Sedan dess har jag haft nästan alla roller inom vår idrott och detta har givit mig stor glädje, gemenskap, betydande erfarenheter och minnen för livet. Jag älskar Stockholmsfriidrotten!
08fri.s centrala administration består endast av en heltidstjänst och några mindre deltider. Detta gör att vi har en mycket liten bemanning av anställda och det är värt att tänka på när det ibland uttrycks att ”det får 08fri. ordna”. Vi som är aktiva i den konkreta distriktsorganisationen som ideellt förtroendevalda, anställda eller arvoderade arbetar hårt med att stärka friidrotten i den fantastiska Stockholmsregionen, men våra muskler är tydligt begränsade.
Om vi ska öka verksamhetens volym kräver det ökade resurser och då kan det bland annat påverka nivåerna på serviceavgifterna. I kanslichefens arbetsuppgifter ingår även som bekant det övergripande ansvaret för driften av Sätrahall.
Vidare är det ideologiskt mycket viktigt att påpeka att 08fri. är alla vi som är aktiva inom friidrotten, inklusive alla fantastiska föreningar, och inte någon annan. Distriktsorganisationen är ingen isolerad företeelse, utan det är vi tillsammans.

Många framgångsrika tävlingsarrangemang
Flera klubbar är mycket framgångsrika på elitsidan och vi är otroligt aktiva som arrangörer. Veteran-NM inomhus, Vår Ruset, Blodomloppet, ASICS Stockholm Marathon, SM i marathon, Stockholm Minimarathon, SM-milen, Folksam Challenge, BAUHAUS-galan, BAUHAUS-galan Youth, Sollentuna GP, Midnattsloppet, Tjejmilen, Finnkampen, Stockholm Halvmarathon, Lidingöloppet, Tjurruset, Hässelbyloppet och Terräng-SM är endast några exempel på alla fantastiska arrangemang. Vi har under den senaste tiden fått ökad konkurrens av privata företag som arrangerar löpträningar, utbildningar och olika lopp. Detta innebär att vi inom den föreningsbaserade friidrotten måste vara ännu mera på hugget och erbjuda bättre kvalitet för att stå oss starka i konkurrensen. 08fri.-familjen kan dock vara stolta över att vi har så kompetenta och professionella aktörer som t.ex. Marathongruppen, Lidingöloppet och Midnattsloppet!

VM-silver för Daniel Ståhl
Som vanligt är flera av våra föreningar bland de främsta i SM-poänglistorna. Vi har en stark position i elitsverige! Detta innefattar även en hel del aktiva som är aktiva högt upp på den internationella scenen. Jag tänker då på namn som Daniel Ståhl och Michel Tornéus, men vi hade även ytterligare flera aktiva på VM i London och ett antal yngre utövare som är på väg uppåt internationellt så framtiden är spännande. Inom ramen för regionens elitverksamhet finns det ett antal mycket engagerade tränare, ledare och medicinare som stöttar våra utövare. All heder till er. Tillsammans bidrar ni till den olympiska huvudidrottens fromma!
Hela tiden kämpar 08fri. för att få ekonomin att gå upp. Vi har inte stora marginaler och behöver framöver stärka vårt eget kapital för att minska riskerna för drastiska nedskärningar om något speciellt inträffar. Värdskapet av Sätrahall ger en hel del fördelar angående tillgänglighet till träningsmiljöer, men även organisatoriskt och ekonomiskt. Samtidigt har ett antal nya inomhusanläggningar i regionen gjort att vi varje dag måste anstränga oss än mer för att konkurrera på marknaden.
Det är viktigt att vi inför samhällets beslutsfattare visar att vi erbjuder en verksamhet som är öppen för alla. Annars kommer vi bland annat få mindre förståelse för våra krav på investeringar i befintliga och nya anläggningar.

Det anläggningspolitiska arbetet fortsätter
Vi har sedan en tid tillbaka en ökad verksamhet på det anläggningspolitiska området. Detta arbetet kommer att fortsätta framöver. Det kräver emellertid en stor uthållighet och är som ett idrottspolitiskt ultramarathonlopp. Anläggningssituationen inom Stockholms stad har tyvärr stora brister men även på flera ställen i regionen har vi betydande utmaningar. Emellertid ger jag mig aldrig i kampen för att lobba för den olympiska huvudidrottens fromma!
När det gäller hur vi arbetar med tävlingsfrågorna finns en utvecklingspotential. Detta måste emellertid ske i samarbete med Svenska Friidrottsförbundet och ni alla hjältar i föreningarna. Det behöver även ske en koordination med Svealandsregionen vad beträffar ett mindre antal tävlingar men det är Svenska Friidrottsförbundet och ingen annan som sitter på makten och huvudansvaret när det gäller centrala sanktionsfrågor.
Kalenderfrågorna är inte helt enkla och vi måste rekrytera flera funktionärer med olika inriktning för att klara vår fina idrotts alla tävlingsarrangemang i framtiden. Till detta åtagande har 08fri.s styrelse tillsatt en utredningsgrupp som leds av en meriterad ledare och funktionär från en av våra föreningar.
Genom att göra en person utanför distriktsstyrelsen till ordförande och även i övrigt till detta åtagande rekrytera personer med olika bakgrunder stärker vi möjligheterna till att stärka samverkan mellan olika föreningar på arrangemangsområdet. Detta är något som bland annat efterfrågades på det senaste höstmötet. Gruppen har tilldelats en uppdragsbeskrivning och bestämmer själva hur de organiserar arbetet och tidsåtgång.

Viktigt att värna om våra ledare
Under lång tid har vi inom 08fri. informerat om vikten av att ledare inom friidrotten redovisar alla våra medlemmar, den totala verksamhet vi bedriver inklusive antalet genomförda studietimmar. Detta är angeläget för att stärka ekonomin men även av politiska skäl. Sådana här siffror använder till exempel kommunala politiker och tjänstemän som underlag när de fastställer sina investeringsbudgetar m.m.
Folkhälsan i Stockholmsområdet är till stor del korrelerad med så kallade socioekonomiska faktorer. Vår verksamhet är emellertid allsidig, jämställd och har ingen utslagning och toppningsproblem som lagidrotterna. Friidrotten bidrar till ett starkare samhälle.
Det är en målsättning att vi ska vara en lärande organisation som hela tiden utvärderar vår verksamhet och hur vi organiserar oss. En viktig inriktning är att vi måste, tillsammans med er i föreningarna, ta ett mer fast grepp om våra ungdomsfrågor.
Nu har vi äntligen fått en ungdomsansvarig på plats i form av Michael Pettersson och han kommer att tillsammans med oss alla arbeta för ett ökat fokus på detta viktiga verksamhetsområde.

Utbildningar är prioriterade
Imponerande är det att följa utvecklingen av våra utbildningar som är en mycket central och prioriterad verksamhet för oss. En tränare och ledare kan aldrig få för mycket kunskap!
Tillsammans kan vi flytta fram positionerna ytterligare inom all vår verksamhet. Vi måste dock vara realistiska och prioritera tydligt. Jag önskar hellre ha några goda filéer i verksamheten än ljummen pytt i panna.
När vi arbetar med nya saker inom distriktet är det viktigt att vi planerar för vilka personer som ska utföra detta, med vilka resurser och vilken tidsomfattning som kan avsättas. Ibland myntas idéer om att 08fri. ska ställa mycket höga krav på arrangörer av DM-tävlingar. Samtidigt som när vi vid ett antal tillfällen utlyst arrangörskapet av olika distriktsmästerskap har fått noll eller mycket få intresseanmälningar.

Långsiktigt arbete
Vårt arbete är långsiktigt och reformistiskt inriktat. Steg för steg bygger vi friidrotten i vårt län starkare. Hårt arbete är enda vägen till konkreta resultat. Varje dag görs gedigna insatser.
Verksamheten inom vår familj är mångfacetterad. Det kan till exempel vara ännu en träningskväll med en grupp ungdomar eller veteraner i någon av våra förorter, en tävling på världens främsta friidrottsarena, Stockholms stadion, en utbildningshelg i Sätrahall eller ett styrelsemöte i en mindre förening.
Eller att vi arbetar med underhåll av ett löparspår eller genomför en studiecirkel om funktionärskap och regelfrågor.
Tillsammans bygger vi Sveriges främsta distrikt. Vi kommer att ses många gånger igen, någonstans i skärningspunkten mellan vardagens slit och drömmarna om en bättre framtid.

Distriktsmästerskap 12-17 år i Sätrahall 17-18 februari

180116 Distriktsmästerskapen för 12-14 (DF) och 15-17 åringar genomförs även denna säsong som ett samarrangemang mellan flera 08-föreningar.
För ytterligare info se inbjudan och PM samt de preliminära tidsprogrammen för lördagens och söndagens tävlingar.

Kvinnlig nätverksträff 7 februari

180108 08fri.s första kvinnliga nätverksträff i år sker onsdagen den 7 februari i Stockholmsidrottens lokaler på Vretenvägen i Solna.
SISU Idrottsutbildarnas Marie Hedlund är vår värd denna gång och huvudtemat för kvällen är jämställdhetsfrågor med Sara Olsson från RF som inbjuden föreläsare.
Klicka här för att komma till inbjudan och anmälningsformulär.
Välkommen
Anna, Åsa, Sofia
08fri.

Just Pole Vault på väg att bli något riktigt stort

180107 En norsk junior imponerade mest när andra upplagan av stavfestivalen Just Pole Vault arrangerades i Sätrahall på trettondagen. Fyra bäddar hade riggats för tävlingarna och bland de 70 deltagarna noterades mängder av personliga rekord.
Läs mer och resultat, se - friidrott.se och justpolevault.se.

Sätrahall idag och i morgon

180102 Sätrahall är 08-friidrottens centrum med en omfattande verksamhet för träning och tävling under framför allt höst, vinter och vår. Sedan invigningen för knappt 20 år sedan har 08fri. arrangerat alla typer av SM-tävlingar och för att arenan även i framtiden ska tilldelas stora tävlingar behövs en upprustning och modernisering för att klara konkurrensen från de senare årens nytillkomna hallar. Läs mer »

Ståhl världsetta och VM-silvermedaljör

171230 08-friidrottens 10-bästa-lista 2017
Vem som var 08-friidrottens – och Sveriges – främste friidrottare 2017 var det aldrig några oklarheter kring – Spårvägens diskuskastare Daniel Ståhl stod i en klass för sig. Läs mer »

Stor respekt för föreningsarbetet

171228 Tillsammans bildar alla krafter inom vår idrott i Stockholmsregionen en stark familj som gör att vi flyttar fram våra positioner. Det är precis så som jag önskar att vi ska arbeta för att nå största möjliga resultat. Jag är mycket imponerad av alla insatser aktiva, tränare, ledare och funktionärer utför i föreningarna. Även 08fri.s egen personal och andra engagerade distriktsledare är värda att uppmärksammas. Ni är alla fantastiska och bär upp den olympiska huvudidrotten! Stort tack för ett framgångsrikt verksamhetsår. Läs mer »

Hur skapar vi ett bättre tävlingsprogram

171221 Det arrangeras drygt 150 tävlingar i stockholms­distriktet varje år vilket gör att det blir trångt i kalendern. Hur tävlingarna placeras datummässigt för att inte konkurrera med varandra har diskuterats länge men det finns fortfarande ingen riktigt bra styrning för detta. I september 2017 tillsatte 08fri. ett utredningsuppdrag med spårvägenledaren Marianne Schmidt som ansvarig med målet att ta fram riktlinjer för tävlingssamordningen. Läs mer »

Johan Storåkers omvald som ordförande

171210 08fri.s årsmöte ägde rum i Sätrahall tisdagen den 5 december och leddes precis som i förfjol av Toralf Nilsson. Det blev korta och effektiva årsmötesförhandlingar där mötet helt gick på valberedningens förslag med omval på samtliga poster. Det innebar bland annat att Johan Storåkers fick förtroende för ännu ett år som ordförande. Läs mer »

Magnus Wickert – Årets ungdomsledare

171201 Magnus Wickert, Hässelby SK har utsetts till Årets Ungdomsledare i 08-friidrotten.
Bakom sig har han ett långt och hängivet engagemang i den stockholmska ungdomsfriidrotten. Under 2017 ansvarade han bland annat för Hässelbys ungdomsverksamhet 8-15 år. Läs mer »

Gymnasten som blev toppsprinter

171129 Vidar Stenqvist, Täby IS har utsetts till 08-friidrottens bäste i P17-klassen 2017. Säsongens främsta merit var en semifinalplats på 200 meter i junior-EM i Grosseto, Italien. Vidar hade även fina andraplatser på distansen i sommarens USM och Ungdomsfinnkampen. Personbästat förbättrades till 21.51 och placerar honom på andra plats i Sverigestatistiken för P17. Läs mer »


Nästa sida »

KANSLI

Besöksadress
Sätra IP/måldomartornet
Björksätravägen 2
127 37 SKÄRHOLMEN

Tel 08-615 68 30
E-post info@08fri.se


SAMARBETSPARTNERS

STOCKHOLM FRIIDROTTSFÖRBUND • BJÖRKSÄTRAVÄGEN 2, 127 37 SKÄRHOLMEN • TELEFON 08 - 615 68 30 • E-POST: