Stadions ombyggnadsförslag passar varken fotboll eller friidrott

Av Jan Ahlstöm

090417 När Östermalms stadsdelsnämnd på torsdagen (16/4) bjöd in till ett öppet nämndemöte i Östermalmsskolans aula på Banérgatan var friidrotten välrepresenterad - Stefan Borg, Tomas Brandt, SFIF, Bodil Torelm, Björn Sveen, 08fri., Jan Kowalski, Hans Andersson, Stadionklubbarna, Johan Storåkers, Ulf Saletti, Anders Tallgren, Stockholm Marathon/Tjejmilen, Evert Tegle, Ingrid Allerstam, Fredrikshofs FIF.

Mötet inleddes av nämndens ordförande Helena Bonnier. Därefter lämnade hon över ordet till Idrottsförvaltningens chef Inger Båvner som inbjudits för att föredra förvaltningens olika verksamheter och främst ge en lägesbeskrivning om planerna för Stadions framtid. Här framkom att driften av alla anläggningar i staden kostar 500 miljoner per år, att halva summan kommer tillbaks i form av planhyror och avgifter från medborgarna, och att förvaltningens investeringsbudget uppgår till 300 miljoner.
Efter Båvners föredragning lämnade hon över till Idrottsförvaltningens planeringschef Åke Roxberger som mer i detalj fick beskriva de huvudalternativ för en utbyggnad av Stadion, som på uppdrag av Stadens ledningskontor utarbetats av företaget Tema Arkitekter.

Arkitektfirman hade tagit fram två huvudalternativ. Det första går ut på en kombinationsarena som nu, och det andra handlar om en ren fotbollsarena. Gemensamt för båda är en påbyggnad av den norra kortsidesläktaren (förr i världen kallad Fondläktaren) med två eller tre plan samt en utbyggnad bakom Sofiavägsläktaren för media och VIP faciliteter.

Jan Kowalski, ordförande i Stadionklubbarna, genmälde att friidrotten inte har några stora krav på upprustningar. Stadion har ett klass I-certifikat från Internationella Friidrottsförbundet (IAAF) och duger idag för internationella tävlingar i högsta klass.

Alf Johansson, VD i Djurgården Fotboll, informerade om att klubben i dag spelar allsvenskt på Stadion på dispens. Fr o m 2014 kommer Europeiska Fotbollförbundets (UEFA) krav på säkerhet och komfort att gälla även vid vanliga allsvenska matcher, vilket innebär att Stadion i sin nuvarande form inte kommer vara godkänd för Djurgårdens matchspel.

Jag tillåter mig att avsluta denna artikel med några personliga reflektioner.

Under de senaste 30 åren har jag sett en hel friidrott och fotboll ute i Europa. Inte någonstans har jag träffat på en sådan monsterarena som Tema Arkitekter presenterat, att placera halva publiken på en kortsida är så nyskapande att ingen hittills tänkt en så obegåvad tanke. Detta i kombination med utbyggnaden av Sofiavägsläktaren kommer att stjäla så mycket sol att Stadions gräsmatta kommer att bli lika dålig som Råsundas.

Tema Arkitekters förslag gynnar vare sig fotboll eller friidrott.

Låt förslagen stanna på ritbordet! Eller ännu hellre, släng dom i papperskorgen!

Sätrahall öppnar på nytt

210120 På måndag hoppas vi återigen kunna öppna upp Sätrahall för fler än elitaktiva. Det kommer att ske såvida ingen annan information/nya restriktioner meddelas oss under veckan. Förändringar i vårt upplägg kan vid behov komma att ske med kort varsel. Läs mer »

08fri. inbjuder till årets första digitala ordförandeträff

210118 08fri. bjuder in de som är ordförande i distriktets friidrottsföreningar till en digital mötesplats onsdagen den 3 februari kl. 18.30 – 20.00. Syftet med detta forum är att informera varandra, dela erfarenheter och ta stöd av varandra. Vi kommer bland annat att beröra nuläget kring Covid-19 samt göra en kort summering från 08fri.s årsmöte och hur arbetet nu går vidare. Läs mer »

Klartecken för organiserad föreningsledd träning

210115 Smittskydd Stockholms uppmaning om att tillfälligt avstå från organiserad föreningsledd träning utomhus i Stockholms län upphör att gälla den 16 januari. Läs mer på RF-SISU Stockholms hemsida.

Genomför "Friidrott 7 - 10 år" på er hemmaplan

210113 I samband med årsmötet i december informerade vi om att 08fri. under året kommer att lansera ett koncept för att erbjuda föreningarna möjlighet att genomföra utbildning på hemmaplan. Vi hoppas att det ska bidra till att ännu fler av föreningarnas ledare och tränare utbildas. I ett första skede är det utbildningen "Friidrott 7 - 10 år" som kan genomföras på hemmaplan. Inom kort kommer motsvarande möjlighet även att erbjudas för distriktsdomarutbildningen. Läs mer »

Snart dags att söka kompensationsstöd för kvartal 4 2020

210112 Regeringen har beslutat om ett stödpaket för att kompensera idrottsrörelsen till följd av coronapandemin. Riksidrottsförbundet har uppdraget att fördela stödet till idrottsrörelsen. Syftet med stödet är att ge idrottsföreningar förutsättningar att överleva samt fortsatt kunna bedriva idrottsverksamhet och evenemang. Särskilt viktigt är att värna idrottsverksamhet och evenemang som bedrivs för och till förmån för barn- och ungdomsidrotten. Läs mer »

Vill du bli klubbchef i Duvbo IK? Ansök senast 31 januari!

210111 Duvbo IK söker dig som kan entusiasmera till utveckling och samarbete där det finns stora möjligheter att bryta ny mark. Du står upp för idrottens kärnvärden och presterar på lika hög nivå som föreningens idrottande barn och ungdomar samt ledare gör. Läs mer om tjänsten på föreningens hemsida.

Uppdaterade riktlinjer från SFIF

201223 Svenska Friidrottsförbundet har uppdaterat sina riktlinjer för all friidrottsverksamhet med anledning av de restriktioner som presenterades den 18 december. I riktlinjerna kan ni läsa att det är möjligt att bedriva organiserad träning utomhus. I Stockholm är dock läget just nu mycket allvarligt. Smittskydd Stockholm avråder därför även från organiserad träning utomhus. Läs gärna mer i deras dokument med frågor och svar.

Sätrahall stängs omgående

201221 Med anledning av de nya skärpta restriktioner som regeringen förmedlade fredagen den 18 december och den tillämpning som gjorts inom Stockholms stad stänger vi omgående Sätrahall för alla målgrupper utom elit. Vi hoppas att vi ska kunna välkomna er på nytt den 25 januari.

När det gäller vilka som är elit följer vi de kriterier som krävs för att tävla, läs mer på SFIF:s hemsida. Vi kommer utifrån en lista vi fått från SFIF kunna följa upp att de som kommer till hallen uppfyller dessa krav.

Den 22 och 23 december håller vi hallen öppen kl. 10.00 – 16.00. Vilka öppettider som därefter ska gälla kommer vi att förmedla senast den 23 december.

Nedstängning av Sätrahall

201219 Med anledning av de nya skärpta restriktionerna som meddelades i samband med gårdagens presskonferens förbereder vi nu för nedstängning av Sätrahall under veckan som kommer. Vi kommer att samråda med Stockholms Stad och Svenska Friidrottsförbundet på måndag och återkommer därefter till er med mer information!

Daniel Ståhl åter odiskutabel etta


201214 Stockholms 10-bästa-lista 2020
Daniel Ståhl gjorde ännu en lysande säsong och vann 18 av 20 diskustävlingar inklusive Finnkampen, SM och tio av elva internationella galor. Två gånger överträffade han 70 meter med 71.37 i Sollentuna GP den 10 augusti som höjdpunkt vilket gjorde honom till statistisk världsetta för femte året i följd. Läs mer »


Nästa sida »

STARTSIDASAMARBETSPARTNERSring 08-517 346 13
eller maila meeting.kungenskurva@scandichotels.com


STOCKHOLM FRIIDROTTSFÖRBUND • BJÖRKSÄTRAVÄGEN 2, 127 37 SKÄRHOLMEN • TELEFON 08 - 615 68 30 • E-POST: