Stadions ombyggnadsförslag passar varken fotboll eller friidrott

Av Jan Ahlstöm

090417 När Östermalms stadsdelsnämnd på torsdagen (16/4) bjöd in till ett öppet nämndemöte i Östermalmsskolans aula på Banérgatan var friidrotten välrepresenterad - Stefan Borg, Tomas Brandt, SFIF, Bodil Torelm, Björn Sveen, 08fri., Jan Kowalski, Hans Andersson, Stadionklubbarna, Johan Storåkers, Ulf Saletti, Anders Tallgren, Stockholm Marathon/Tjejmilen, Evert Tegle, Ingrid Allerstam, Fredrikshofs FIF.

Mötet inleddes av nämndens ordförande Helena Bonnier. Därefter lämnade hon över ordet till Idrottsförvaltningens chef Inger Båvner som inbjudits för att föredra förvaltningens olika verksamheter och främst ge en lägesbeskrivning om planerna för Stadions framtid. Här framkom att driften av alla anläggningar i staden kostar 500 miljoner per år, att halva summan kommer tillbaks i form av planhyror och avgifter från medborgarna, och att förvaltningens investeringsbudget uppgår till 300 miljoner.
Efter Båvners föredragning lämnade hon över till Idrottsförvaltningens planeringschef Åke Roxberger som mer i detalj fick beskriva de huvudalternativ för en utbyggnad av Stadion, som på uppdrag av Stadens ledningskontor utarbetats av företaget Tema Arkitekter.

Arkitektfirman hade tagit fram två huvudalternativ. Det första går ut på en kombinationsarena som nu, och det andra handlar om en ren fotbollsarena. Gemensamt för båda är en påbyggnad av den norra kortsidesläktaren (förr i världen kallad Fondläktaren) med två eller tre plan samt en utbyggnad bakom Sofiavägsläktaren för media och VIP faciliteter.

Jan Kowalski, ordförande i Stadionklubbarna, genmälde att friidrotten inte har några stora krav på upprustningar. Stadion har ett klass I-certifikat från Internationella Friidrottsförbundet (IAAF) och duger idag för internationella tävlingar i högsta klass.

Alf Johansson, VD i Djurgården Fotboll, informerade om att klubben i dag spelar allsvenskt på Stadion på dispens. Fr o m 2014 kommer Europeiska Fotbollförbundets (UEFA) krav på säkerhet och komfort att gälla även vid vanliga allsvenska matcher, vilket innebär att Stadion i sin nuvarande form inte kommer vara godkänd för Djurgårdens matchspel.

Jag tillåter mig att avsluta denna artikel med några personliga reflektioner.

Under de senaste 30 åren har jag sett en hel friidrott och fotboll ute i Europa. Inte någonstans har jag träffat på en sådan monsterarena som Tema Arkitekter presenterat, att placera halva publiken på en kortsida är så nyskapande att ingen hittills tänkt en så obegåvad tanke. Detta i kombination med utbyggnaden av Sofiavägsläktaren kommer att stjäla så mycket sol att Stadions gräsmatta kommer att bli lika dålig som Råsundas.

Tema Arkitekters förslag gynnar vare sig fotboll eller friidrott.

Låt förslagen stanna på ritbordet! Eller ännu hellre, släng dom i papperskorgen!

Resultat och årsbästastatistik för Stockholms friidrottare

200621 Svenska Friidrottsförbundet lanserade tidigare i juni sin nya webbplats för resultat och statistik. Via följande länk kan du ta del av resultat och årsbästastatistik för de friidrottare som tävlar för en Stockholmsförening.

Fortsatt arbete inför inomhussäsongen i Sätrahall

200618 I fredags var det sista dag att besvara 08fri.s enkät om verksamheten i Sätrahall. Svar har inkommit från 28 tränare och 32 aktiva. Stort TACK till er för värdefull input i det fortsatta arbetet. Läs mer »

Svensk Friidrotts ungdomsråd bjuder in till YALA - Youth Athletics Leader Academy!

200616 Är du mellan 15-25 år och vill veta mer om ledarskap inom Svensk Friidrott samt växa i ditt personliga ledarskap? Funderar du på att bli ledare eller är du intresserad av att utveckla ditt engagemang? Vill du veta mer om vad det innebär att ha en ledande roll inom någon organisatorisk nivå i friidrotten? Vill du dela erfarenheter och skapa kontakter med andra unga ledare runt om i Sverige? Då är YALA något för dig! Läs mer »

Så här ansöker ni om tävlingssanktion sommaren 2020

200612 Stockholms Friidrottsförbund (08fri.) sanktionerar nu tävlingar enligt de uppdaterade riktlinjerna från Folkhälsomyndigheten och Svenska Friidrottsförbundet. Vad som gäller kan ni läsa om på vår sida för sanktionsansökningar.

Nya tävlingsriktlinjer för ungdomar och vuxna

200605 På tisdag 9 juni kl. 18.00 - 19.00 genomför SFIF ett webbinarium där Daniel Bergin och Sofia Jäger Stenberg kommer att gå igenom de nya riktlinjerna för tävlingsverksamhet för ungdomar och vuxna som träder i kraft den 14 juni. De kommer också att informera om vilka rutiner som gäller för sanktionsansökningar under sommaren. Läs mer »

En lägesrapport från 08fri.Masters

200603 Med ekonomiskt stöd från Region Stockholm driver 08fri. sedan 1 januari 2019 det tvååriga projektet 08fri.Masters. Huvudsyftet med projektet är att hjälpa fler äldre att må psykiskt och fysiskt bättre med hjälp av friidrott och träning. Initiativtagarna och ansvariga för projektet, Jenny Åkervall och Mattias Sunneborn, ger oss nu en sammanfattande bild av vad som har hänt i projektet och vad som är på gång. Läs mer »

Rensning av stavar i Sätrahall

200603 Det finns för närvarande väldigt många stavar inne i Sätrahall, där vi upplever att flertalet inte längre används. För att få bättre ordning inför höstsäsongens uppstart kommer vi att rensa bort stavar som inte har någon tydlig ägare. Vi vill därför att alla som har stavar i Sätrahall som ska finnas kvar märker upp dessa med klubb och kontaktperson senast torsdagen den 11 juni. Läs mer »

SFIF erbjuder fler webbinarier

200527 Vi har tidigare skrivit om SFIF:s uppskattade webbinarier och nu erbjuds fler tillfällen. Imorgon (28 maj) är det information och frågestund med SFIF:s styrelse och på onsdag (3 juni) får ni höra om nya möjligheter till samarbeten och intäkter till klubben. Läs mer om dessa webbinarier på SFIF:s hemsida.

Enkät om verksamheten i Sätrahall

200525 Den 20 april var det planerat att 08fri. skulle ha genomfört ett utvärderingsmöte om inomhussäsongen 2019/20 i Sätrahall. Som så mycket annat fick träffen ställas in på grund av Covid-19. För att ändå få en bild av hur tränare och aktiva tycker att verksamheten i Sätrahall fungerar och hur den kan utvecklas genomför vi nu istället en enkätundersökning. Hoppas att DU tar dig tid att svara och på så sätt bidrar till att vi får den vägledning vi behöver i arbetet med att forma nästa säsongs förutsättningar, så att er träning kan bedrivas med än högre kvalité och säkerhet i en trivsam miljö. Läs mer »

"Krillan" i fokus även i SvD och KungsholmenDirekt

200525 I tisdags berättade vi här på hemsidan om det offensiva arbete som pågår för att behålla fullvärdiga förutsättningar för friidrotten i innerstaden när "Krillan" ska renoveras. Frågan har nu också fått uppmärksamhet i såväl SvD som KungsholmenDirekt.


Nästa sida »

STARTSIDASAMARBETSPARTNERSring 08-517 346 13
eller maila meeting.kungenskurva@scandichotels.com


STOCKHOLM FRIIDROTTSFÖRBUND • BJÖRKSÄTRAVÄGEN 2, 127 37 SKÄRHOLMEN • TELEFON 08 - 615 68 30 • E-POST: