FUNKTIONÄRSDATABAS

08fri.s funktionärsdatabas skapades 2012 gemensamt av 08fri., Stadionklubbarna och Stockholm Marathon Gruppen för att föra ett gemensamt register över 08-friidrottens utbildade tävlingsfunktionärer.

Personer läggs till kontinuerligt in i databasen efter genomförda och godkända funk-tionärsutbildningar på distrikts- och nationell förbundsnivå.

En överenskommelse har träffats med berörda parter om att databasen tillsvidare skall användas i bemanningen av tävlingsfunktionärer till

  • SM-tävlingar
  • GP-tävlingar
  • Galor
  • Landskamper
Inför varje säsongsstart skickas en intresseförfrågan till samtliga i databasen om medverkan i aktuella tävlingar.

Databasen är under utveckling och efter varje säsong sker en utvärdering i syfte att förbättra innehåll och användning.

Vill du veta mer om dess innehåll eller önskar du ändra något i din profil är du välkommen att kontakta 08fri.

STOCKHOLM FRIIDROTTSFÖRBUND • BJÖRKSÄTRAVÄGEN 2, 127 37 SKÄRHOLMEN • TELEFON 08 - 615 68 30 • E-POST: