OM 08fri.

Stockholms Friidrottsförbund är serviceorganisationen för StorStockholms nära 90 friidrottsföreningar. 08fri. är förbundets arbetsnamn och den gemensamma symbolen för Stockholms Friidrott. Under respektive flik i menyn kan du läsa om hur du gör för att Börja friidrotta, kontaktuppgifter till alla Föreningar, hur du når Kansliet, vilka som ingår i 08fri.s Styrelse och valberedning samt Tävlingsutskott.
STOCKHOLM FRIIDROTTSFÖRBUND • BJÖRKSÄTRAVÄGEN 2, 127 36 SKÄRHOLMEN • TELEFON 08 - 615 68 30 • E-POST: