STYRELSE OCH VALBEREDNING

08fri.s styrelse 2016/17.

Bakre raden från vänster Björn Sveen (adjungerande kanslichef), John-Eric Ericsson, Sofia Jäger Stenberg, Dennis Acson.
Främre raden från vänster Roger Karlsson, Anna Berkius Kolte, Johan Storåkers (ordförande).
På bilden saknas Åsa Jönsson


Ordförande

Johan Storåkers
(a) 08-706 65 31
(b) 08-28 78 58
0709-40 78 75
johan.storakers@sundbyberg.se

Vice ordförande

Roger Karlsson

Ledamöter

Dennis Acson
0739-62 50 93
acson.dennis@gmail.com
Anna Berkius Kolte
0733-16 21 55
anna@scanena.se
John-Eric Ericsson
Sofia Jäger Stenberg
Åsa Jönsson

Adjungerad

Björn Sveen
(a) 08-615 68 31
bjorn.sveen@08fri.se

Valberedning

Rasmus Olofsson (ordförande)
0709-89 51 51
o.rasmus@hotmail.com
Helene Bourdin
Tommie Nordh
STOCKHOLM FRIIDROTTSFÖRBUND • BJÖRKSÄTRAVÄGEN 2, 127 37 SKÄRHOLMEN • TELEFON 08 - 615 68 30 • E-POST: