TRÄNINGSKORT, TIDER OCH BESTÄMMELSER

10 oktober 2016 - 28 april 2017

Kortkategorierna 1-3 avser ungdom fr o m 15 år (2002), juniorer 18-19 år och 20-22 år samt seniorer. Aktiva som uppnått veteranålder (1982 och äldre) och placerar sig i sverigestatistikens 25-bästalista (utomhus) för seniorer erbjuds också dessa träningsalternativ. Kortkategori 1 berättigar dessutom till träning i Sätrahall under maj, juni, augusti och september enligt separat schema (juli stängt).

Kortkategori 4 avser de som uppnått veteranålder fr o m 35 år (1982).

Ungdomstiderna för 13-15 åringar (2002-04) är avsedda för ungdomar som ingår i klubbarnas tävlingsinriktade verksamheter. Tiderna på söndagar kan under tävlingssäsongen komma att delas med 15-17 åringar, juniorer och seniorer.

Angivna barntider är exklusiva för barn upp t o m 12 år (2005).

Ansvarig ledare skall närvara vid all barn-/13-15 årsverksamhet och bl a se till att barnen/ungdomarna disponerar hallen inom utsatta tider.

Under inomhustävlingssäsongen kan träningstiderna på lördagar och söndagar ändras/ställas in helt eller delvis p g a tävlingsarrangemang.

*) Arenan är exklusivt upplåten för Team Stockholm Marathon Running (TSM) sju torsdagar kl 20.30 - 22.00 under perioden januari - mars 2017 (26/1, 2/2, 9/2, 16/2, 23/2, 2/3, 9/3).

Ungdomstider vid dessa tillfällen förskjuts enligt tillträde på ”balkongen” från klockan 18.45 och i friidrottshallen klockan 19.15 - 20.30 samt åter tillträde på ”balkongen” klockan 20.30 - 20.45. Tider för veteraner och allmänhet utgår vid dessa tillfällen.

Träningstid kan utgå vid skolverksamhet måndag och onsdag 9-15.

All träningstid utgår vid evenemang.

Veckoscheman anslås i hallen och på hemsidan i menyn under SÄTRAHALL.

Beställning
Beställningar av träningskort skickas senast den 7 oktober 2016 till 08fri./Stockholms Friidrottsförbund på e-post info@08fri.se. Frågor besvaras via e-post alternativt på telefon 08-615 68 31.

Vid beställning, ange först klubbens namn, kontaktperson, e-post och telefon - därefter kortkategori, den aktives för- och efternamn, födelseår, samt vem som är tränare.

Beställda träningskort hämtas företrädesvis klubbvis hos vaktmästarna i arenan. Önskas annan distribution ska detta anges i beställningen.

Kortbeställningar efter den 31 oktober tilldelas i mån av plats och debiteras med en administrationsavgift på 50 kr/beställning.

SÄTRAHALL

Kontakta Sätrahall
Sätrahallrekord
Träningskort, tider & bestämmelser
Veckoscheman
STOCKHOLM FRIIDROTTSFÖRBUND • BJÖRKSÄTRAVÄGEN 2, 127 36 SKÄRHOLMEN • TELEFON 08 - 615 68 30 • E-POST: