Utvärderingsmöte 20 april - Inomhussäsongen 2019/20 i Sätrahall!


200316 Inomhussäsongen 2019/20 i Sätrahall närmar sig sitt slut, den 24 april är sista öppetdag. Det har varit en säsong med högt tryck i hallen, framförallt under vissa tidpunkter.

08fri. vet att det finns många tankar, idéer och önskemål hos tränare och aktiva kring hur verksamheten i hallen fungerar och hur den kan utvecklas. För att få vägledning i arbetet med att forma nästa säsongs förutsättningar önskar vi ta del av era synpunkter.

Innehåll
Under kvällen kommer vi att arbeta processinriktat för att få en bild av vad ni tycker har fungerat bra/mindre bra under säsongen. Vi kommer att titta närmare på hur ni tycker att hallens trivsel- och ordningsregler efterlevs, vilka regler som är viktigast att efterleva och om tillägg behöver göras. Vi kommer i mindre grupper (utifrån grenar/grengrupper) samtala om vad som under kommande inomhussäsong kan bidra till att er träning kan bedrivas med hög kvalité och säkerhet.

Datum
Måndagen den 20 april kl. 18.30 - 20.00, kaffe/te och macka serveras kl. 18.00 - 18.30 (drop in).

Plats
Sätrahall (exakt plats meddelas i kallelsen, när vi vet hur många vi blir).

Målgrupp
Tränare som bedriver verksamhet i hallen. I samtalen är det viktigt att vi även får med de aktivas perspektiv, prata därför med dina aktiva innan mötet om hur de har upplevt inomhussäsongen i Sätrahall och vad de har för idéer. Vill någon aktiv (15 år och äldre) följa med på mötet går det också bra.

Anmälan
Senast torsdagen den 9 april till lena.bjork@08fri.se. Ange följande uppgifter:

 • Namn?
 • Förening?
 • Är du tränare eller aktiv?
 • Om du är tränare, vilka åldrar och grenar ansvarar du för?
 • Om du är aktiv, hur gammal är du och vilka grenar tränar/tävlar du i?
 • Under träffen kommer vi delvis att arbeta utifrån grentillhörighet, vilken gren vill du helst få möjlighet att samtala mer om?
 • Har du något behov av specialkost?

  Kallelse
  Skickas ut via e-post cirka 5 dagar innan träffens genomförande.

  Nästa steg
  Efter mötet kommer 08fri. att utifrån era inspel och vissa övriga aspekter se över hur
  verksamheten inomhussäsongen 2020/21 ska utformas. De förändringar som genomförs kommer vi att informera om i olika kanaler. Notera gärna redan nu att vi bjuder in till ett uppstartsmöte inför inomhussäsongen 2020/21 tisdagen den 29 september kl. 18.30 – 20.00.

  Frågor
  Besvaras av 08fri.s verksamhetschef Lena Björk, via telefon 08 - 615 68 35 eller e-post lena.bjork@08fri.se.


  Kära medlemsföreningar - Hälsning från 08fri.styrelsen

  200403 Vi befinner oss just nu i en unik situation där vardagen präglas av coronavirusets framfart. Restriktionerna som har införts för att begränsa smittspridningen i samhället har stor påverkan på vår verksamhet. Trots detta har vi myndigheternas ord på att det är viktigt för folkhälsan och våra aktiva att fortsätta träna. Läs mer »

  Digital mötesplats "Coronavirusets påverkan" för ordföranden 8 april

  200403 Vi bjuder in er som är ordförande i medlemsföreningar i 08fri. till en digital mötesplats onsdagen den 8 april klockan 18.00 - 19.30. Syftet är att skapa ett forum där vi kan ta stöd av varandra, dela erfarenheter och samtidigt gå igenom det aktuella läget. Ni som vill, känner behov och har möjlighet deltar. Läs mer »

  Coronavirusets påverkan på 08fri.s aktiviteter

  200402 08fri.s styrelse sammanträdde igår och med utgångspunkt i bland annat de nya allmänna råd som Folkhälsomyndigheten presenterade tidigare under gårdagen beslutade styrelsen att ställa in/förändra genomförandet för ett antal aktiviteter. Läs mer »

  Nu går Björn i pension

  200331 Idag går Björn Sveen i pension efter över 20 års trogen tjänst som verksamhetschef för 08fri. Vi riktar ett stort och varmt TACK till Björn för hans stora insatser för friidrotten i allmänhet och 08fri. och Sätrahall i synnerhet. Tyvärr var vi på grund av situationen med coronavirus tvungna att flytta fram Björns avtackning. Vi återkommer med ett nytt datum till hösten. Läs mer »

  Coronaviruset - Uppdaterade riktlinjer #2 för träning i Sätrahall

  200328 Regeringen fattade den 27 mars beslut om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 personer. Gym och träningsanläggningar samt träningsverksamhet för föreningens medlemmar omfattas inte av beslutet. 08fri.s styrelse ser dock beslutet som en tydlig indikation på hur allvarlig nuvarande situation är och vikten av att vi alla bidrar till minskad smittspridning. Läs mer »

  Inbjudan till distriktsdomarutbildning

  200318 Föreningarna inom 08fri. erbjuder tillsammans landets bredaste tävlingsutbud och vår ambition är att med utbildning möta behovet av så många och kompetenta tävlingsfunktionärer som möjligt. Den 25 april inleder vi en ny omgång av vår distriktsdomarutbildning. Läs mer »

  Coronaviruset - Uppdaterade riktlinjer för träning i Sätrahall

  200318 08fri. följer de rekommendationer som Svenska Friidrottsförbundet gått ut med och som bygger på de råd/riktlinjer som ges av Folkhälsomyndigheten, Utrikesdepartementet och övriga instanser med ansvar för och kompetens inom området. Läs mer »

  Utvärderingsmöte 20 april - Inomhussäsongen 2019/20 i Sätrahall!

  200316 Inomhussäsongen 2019/20 i Sätrahall närmar sig sitt slut, den 24 april är sista öppetdag. Det har varit en säsong med högt tryck i hallen, framförallt under vissa tidpunkter. 08fri. vet att det finns många tankar, idéer och önskemål hos tränare och aktiva kring hur verksamheten i hallen fungerar och hur den kan utvecklas. För att få vägledning i arbetet med att forma nästa säsongs förutsättningar önskar vi ta del av era synpunkter. Läs mer »

  Informationsträff 15 april - Sök stöd för att utveckla er förening!

  200316 Under denna kväll kommer din förening framförallt att få information om vilken personlig support och vilket ekonomiskt stöd det finns möjlighet för er att få från Svenska Friidrottsförbundet (SFIF) och RF-SISU Stockholm. Läs mer »

  Björns avtackning framflyttad

  200313 På måndag 16 mars hade 08fri. bjudit in till öppet hus för att ge alla möjlighet att tacka av Björn Sveen som går i pension. På grund av rådande omständigheter (Coronaviruset) har vi efter moget övervägande kommit fram till att flytta fram detta tillfälle. Läs mer »


  Nästa sida »
 • STARTSIDA  SAMARBETSPARTNERS  ring 08-517 346 13
  eller maila meeting.kungenskurva@scandichotels.com


  STOCKHOLM FRIIDROTTSFÖRBUND • BJÖRKSÄTRAVÄGEN 2, 127 37 SKÄRHOLMEN • TELEFON 08 - 615 68 30 • E-POST: