Sätrahall öppnar på nytt


210120 På måndag hoppas vi återigen kunna öppna upp Sätrahall för fler än elitaktiva. Det kommer att ske såvida ingen annan information/nya restriktioner meddelas oss under veckan. Förändringar i vårt upplägg kan vid behov komma att ske med kort varsel.

All träning som genomförs i Sätrahall ska fortsatt vara schemalagd. Vi kommer att utgå från det schema som gällde innan jul, men med nödvändiga tillägg/justeringar. Ett separat mailutskick har gjorts till kortansvariga och tränare i de föreningar som brukar nyttja Sätrahall, där de uppmanas att senast kl. 12.00 på fredag lämna in sina önskemål via e-post till verksamhetschef Lena Björk.

Beroende av hur många önskemål om förändringar/nya bokningar som inkommer kan det vara så att det nya schemat inte är färdigställt att tas i bruk förrän på onsdag/torsdag. Hallen håller öppet enligt ordinarie öppettider även i början av veckan. Observera att hallen är uthyrd och helt stängd för träning på tisdag kl. 12.30 – 16.30. Kan ni avvakta med träning fram till dess att schemat är klart är det bra. Har ni behov av träning redan i inledningen av veckan får ni komma till hallen under förutsättning att ni följer gällande föreskrifter samt är medvetna om att vi kan komma att stänga entrén om för många vill komma in samtidigt. Om det blir trångt i hallen under dessa dagar kommer vi att ge elitaktiva med tävlingstillstånd företräde.

Utifrån de allmänna råd som gäller vill vi påminna om att träning när det är möjligt fortsatt bör bedrivas utomhus. Gemensamma omklädningsrum ska undvikas och vi kommer därför att hålla Sätrahalls omklädningsrum stängda. Träning bör ske i mindre grupper och i Sätrahall väljer vi att ha 8 aktiva/grupp som riktmärke. Är ni fler aktiva än så i er ordinarie grupp ska den delas upp innan ni kommer till Sätrahall och i den mån det går bör ni också försöka hålla grupperna intakta under resten av säsongen. Var också uppmärksamma på anslag i Sätrahall samt respektera tillsägelser från vår personal samt andra tränare och aktiva.

När ni tränar i Sätrahall vill vi att ni framförallt tänker på att:

  • Hålla avstånd! Det gäller mellan träningsgrupper men också inom gruppen. Tänk på att vara max 8 aktiva i gruppen.
  • Hålla er inom er träningszon (undvik onödiga förflyttningar i hallen).
  • Hålla enkelriktat flöde när ni kommer till och lämnar Sätrahall, d v s använd olika in- respektive utgångar i enlighet med skyltning i hallen.
  • Primärt värma upp utomhus.
  • Vara noga med hygienen.
  • Prata med gruppen under varje pass om regler och andemening i att minska smittspridningen.

De övriga punkter vi tidigare presenterat gällande träning i Sätrahall är fortsatt aktuella, så repetera även gärna dessa.

Kostnad för att träna i Sätrahall
Vi påbörjade innan jul fakturering av träningskort och kommer att slutföra faktureringen den närmsta månaden. Vi utgår från de beställningar föreningarna tidigare har lämnat in under förutsättning att vi kan erbjuda plats i schemat. Vi kommer trots den begränsade träningen att tillämpa ordinarie kortpriser. För att så många som möjligt ska kunna erbjudas plats att träna i Sätrahall krävs att vi har ordinarie öppettider (detsamma gällde även under hösten), vilket innebär att vi har motsvarande kostnader som tidigare år för driften av Sätrahall. Vill ni avbeställa några kort, justera kortkategori eller övergå till klippkort/engångsbetalning bör ni kontakta verksamhetschef Lena Björk under nästa vecka för dialog. Vill ni ringa når ni Lena på telefon 08-615 68 35.

Välkommen tillbaka till Sätrahall! Nu håller vi tummarna för att verksamheten kan bedrivas i oförminskad skala hela vägen fram till vår säsongsstängning den 23 april.Kanslimöte för föreningarnas anställda medarbetare

210302 Under en längre tid har årligen ett par kanslimöten arrangerats av och för föreningarnas anställda medarbetare. Under 2020 tog 08fri. över samordningsansvaret för dessa träffar och bjuder nu in till 2021 års första träff. Läs mer »

Stopp för barn- och ungdomstävlingar

210302 Pandemisituationen är fortsatt allvarlig. Regeringen och Folkhälsomyndigheten har därför vidtagit ytterligare åtgärder. För idrotten innebär det att tävlingsverksamhet från och med den 1 mars endast tillåts för de idrottare som bedöms som yrkesverksamma. Det undantag som tidigare funnits för de födda 2005 och senare gäller alltså inte längre. Läs mer »

Kungsholmen Friidrott fortsätter att växa och söker nya tränare!

210211 Under de tre år vi har funnits som förening har vi haft förmånen att ha riktigt bra huvudtränare. Våra huvudtränare är arvoderade och bredvid har vi hjälpsamma föräldrahjälptränare. Kansliet sköter den mesta av administrationen kring grupperna. Två av våra huvudtränare lämnar sina uppdrag till utomhussäsongen och vi söker nu 1-2 nya personer. Läs mer »

Genomför distriktsdomarutbildning på hemmaplan

210211 I samband med årsmötet i december informerade vi om att 08fri. under året kommer att lansera koncept för att erbjuda föreningarna möjlighet att genomföra utbildning på hemmaplan. Vi hoppas att det ska bidra till att ännu fler av föreningarnas ledare, tränare och funktionärer utbildas. Vi har tidigare presenterat möjligheten att genomföra utbildningen "Friidrott 7 - 10 år" på hemmaplan och lanserar nu även ett liknande koncept för vår distriktsdomarutbildning. Läs mer »

Nya hallrekord

Foto: Deca Text & Bild

210208 I samband med elittävlingen "Raka Spåret" i Sätrahall den 6 februari slogs tre nya hallrekord. Stort GRATTIS till Fanny Roos, Malmö AI (18.66 i kula), Eleni Larsson, Spårvägens FK (21.25 i vikt) och Ragnar Carlsson, Hässelby SK (22.11 i vikt).

Tisdag 9 februari stängs Sätrahall för aktiva födda 2001 och tidigare

210205 Stockholms Friidrottsförbund valde den 25 januari att öppna hallen för samtliga åldersgrupper baserat på Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Stockholms stad har nu gett oss direktiv att följa de riktlinjer som gäller för kommunal verksamhet, vilket innebär att vi måste stänga hallen för de som är födda 2001 och tidigare. Beslutet träder i kraft den 9 februari. Läs mer »

Träff med 08fri.s kvinnliga nätverk - "Delaktighet, lärande och glädje"


210202 08fri. etablerade under 2015 ett kvinnligt nätverk vars främsta syfte är att samla distriktets kvinnliga ledare för att diskutera aktuella frågor, ge stöd och stärka banden över föreningsgränserna. Den 10 mars är det dags för 2021 års första träff. Läs mer »

Nu har Sätrahall öppnat

210127 I måndags kunde vi i enlighet med våra förhoppningar återigen öppna upp Sätrahall för fler än elitaktiva. Ett schema är nu framtaget och utskickat till berörda föreningar och tränare. Eventuella tillägg/förändringar ska alltid avtalas i förväg med 08fri.s verksamhetschef Lena Björk. Alla som kommer till hallen har ansvar för att träningsverksamheten blir så bra och säker som möjligt. Bäst löser vi det förmodligen genom att visa hänsyn och kommunicera med varandra på plats i hallen. Läs mer »

Sätrahall öppnar på nytt

210120 På måndag hoppas vi återigen kunna öppna upp Sätrahall för fler än elitaktiva. Det kommer att ske såvida ingen annan information/nya restriktioner meddelas oss under veckan. Förändringar i vårt upplägg kan vid behov komma att ske med kort varsel. Läs mer »

08fri. inbjuder till årets första digitala ordförandeträff

210118 08fri. bjuder in de som är ordförande i distriktets friidrottsföreningar till en digital mötesplats onsdagen den 3 februari kl. 18.30 – 20.00. Syftet med detta forum är att informera varandra, dela erfarenheter och ta stöd av varandra. Vi kommer bland annat att beröra nuläget kring Covid-19 samt göra en kort summering från 08fri.s årsmöte och hur arbetet nu går vidare. Läs mer »


Nästa sida »

STARTSIDASAMARBETSPARTNERSring 08-517 346 13
eller maila meeting.kungenskurva@scandichotels.com


STOCKHOLM FRIIDROTTSFÖRBUND • BJÖRKSÄTRAVÄGEN 2, 127 37 SKÄRHOLMEN • TELEFON 08 - 615 68 30 • E-POST: