Öppettider i Sätrahall påskhelgen 2021


210324 Påsken närmar sig med stormsteg och vi kommer under påskhelgen att ha följande öppettider i Sätrahall:

Skärtorsdag 1 april: 09.00 – 18.00
Långfredag 2 april: Stängt
Påskafton 3 april: 09.00 – 17.00
Påskdagen 4 april: 09.00 – 17.00
Annandag påsk 5 april: 09.00 – 17.00

Träning får endast bedrivas enligt fastställt schema. Innebär våra förändrade öppettider att ni önskar ändra er grupps träningstid ska det avtalas med verksamhetschef Lena Björk senast onsdagen den 31 mars. Ni når Lena via e-post lena.bjork@08fri.se eller telefon 08-615 68 35.

Vi vill också passa på att påminna om några av de regler som gäller vid träning i Sätrahall:

 • Stanna hemma om du är sjuk eller upplever symtom på sjukdom.

 • Kom till hallen i så nära anslutning som möjligt till er träningstid och lämna hallen omgående efter avslutat pass.

 • Samlas och värm upp utomhus. Träna även i övrigt utomhus så mycket som möjligt.

 • Arbeta i grupper om max 8 aktiva. Är ni fler måste ni dela upp er innan ni går in i Sätrahall. Vi vill undvika samlingar i hallen, gäller såväl före, under som efter träning.

 • Ni går in i hallen genom huvudentrén och nyttjar därefter de övre dörrparen in till själva
  idrottsytan. När ni lämnar hallen gör ni det genom de nedre dörrparen och går sedan ut mot Sätra IP.

 • Håll avstånd till varandra! Det gäller mellan träningsgrupper, men också inom den egna gruppen.

 • Det är endast aktiva och tränare (en per grupp) som ska vara inne i Sätrahall. Eventuella medföljare får vänta utanför.

 • Var flexibla i ert träningsupplägg och träna där det finns utrymme. Är den yta ni planerat att använda upptagen i sådan utsträckning att det inte går att hålla distans till andra grupper måste ni hitta andra alternativ.

 • Utför så mycket träning det går i samma "träningszon", t ex bör kastare kunna utföra hopp och rörlighet på golvytan i anslutning till kula/spjut/diskus och höjdhoppare kunna hålla till på ytan bakom höjdhoppsmadrassen. Tränaren får hämta (och ställa tillbaka) den kompletterande utrustning som behövs. Vi strävar efter så få förflyttningar som möjligt i hallen.

 • Var noga med hygienen, tvätta/sprita era händer regelbundet och torka av de redskap ni använder.

 • Alla har ett personligt ansvar för att minimera risken för smittspridning. Hjälp till genom att i hallen påminna varandra om att hålla distans och respektera eventuella tillsägelser från andra aktiva, tränare och/eller vaktmästare.

Tillsammans hjälps vi åt inom idrotten - vi konkurrerar inte om barn och unga!


210408 I samverkan med flera andra specialidrottsdistriktsförbund i Stockholm samt RF-SISU Stockholm står 08fri. bakom ett brev som vänder sig till föreningar, ledare, tränare och vårdnadshavare och som betonar vikten av att barn och unga som tränar fler idrotter ska ges möjlighet till det. Det kan innebära att aktiva ibland avstår att delta på våra träningar eller tävlingar för att de har andra föreningsledda aktiviteter. Brevet i sin helhet hittar ni här.

Inbjudan till träffar om parafriidrott

Jeffrey Ige, Spårvägens FK. Medaljör på Paralympics. Foto: Deca Text & Bild

210407 Parafriidrotten i Stockholm har stor potential att växa och är ett viktigt utvecklingsområde om vi ska vara en ”idrott för alla”. 08fri. kommer därför under året att tillsammans med Parasport Stockholm, RF-SISU Stockholm och Svenska Friidrottsförbundet genomföra kunskapshöjande och samverkande insatser för att stötta de föreningar som vill starta upp eller vidareutveckla sin verksamhet inom detta område. Detta arbete ligger i linje med det beslut som fattades vid Svenska Friidrottsförbundets förbundsårsmöte den 4 oktober 2020 som innebär att parafriidrott ska implementeras i Svensk Friidrott med start från 1 januari 2022. Läs mer »

Uppdaterade riktlinjer från SFIF

210330 Svenska Friidrottsförbundet har presenterat riktlinjer för hur friidrottsverksamheten kan utformas under april månad med anledning av Covid-19, läs mer här.

Öppettider i Sätrahall påskhelgen 2021

210324 Påsken närmar sig med stormsteg och vi kommer under påskhelgen att ha följande öppettider i Sätrahall: Läs mer »

08fri.s utbildningar våren 2021

210311 Under våren kommer 08fri. att arrangera följande utbildningar: Friidrott 7 - 10 år, Friidrott 12 - 14 år, Löpledare och Starter. Läs mer »

Stopp för barn- och ungdomstävlingar

210302 Pandemisituationen är fortsatt allvarlig. Regeringen och Folkhälsomyndigheten har därför vidtagit ytterligare åtgärder. För idrotten innebär det att tävlingsverksamhet från och med den 1 mars endast tillåts för de idrottare som bedöms som yrkesverksamma. Det undantag som tidigare funnits för de födda 2005 och senare gäller alltså inte längre. Läs mer »

Kanslimöte för föreningarnas anställda medarbetare

210302 Under en längre tid har årligen ett par kanslimöten arrangerats av och för föreningarnas anställda medarbetare. Under 2020 tog 08fri. över samordningsansvaret för dessa träffar och bjuder nu in till 2021 års första träff. Läs mer »

Kungsholmen Friidrott fortsätter att växa och söker nya tränare!

210211 Under de tre år vi har funnits som förening har vi haft förmånen att ha riktigt bra huvudtränare. Våra huvudtränare är arvoderade och bredvid har vi hjälpsamma föräldrahjälptränare. Kansliet sköter den mesta av administrationen kring grupperna. Två av våra huvudtränare lämnar sina uppdrag till utomhussäsongen och vi söker nu 1-2 nya personer. Läs mer »

Genomför distriktsdomarutbildning på hemmaplan

210211 I samband med årsmötet i december informerade vi om att 08fri. under året kommer att lansera koncept för att erbjuda föreningarna möjlighet att genomföra utbildning på hemmaplan. Vi hoppas att det ska bidra till att ännu fler av föreningarnas ledare, tränare och funktionärer utbildas. Vi har tidigare presenterat möjligheten att genomföra utbildningen "Friidrott 7 - 10 år" på hemmaplan och lanserar nu även ett liknande koncept för vår distriktsdomarutbildning. Läs mer »

Nya hallrekord

Foto: Deca Text & Bild

210208 I samband med elittävlingen "Raka Spåret" i Sätrahall den 6 februari slogs tre nya hallrekord. Stort GRATTIS till Fanny Roos, Malmö AI (18.66 i kula), Eleni Larsson, Spårvägens FK (21.25 i vikt) och Ragnar Carlsson, Hässelby SK (22.11 i vikt).


Nästa sida »

STARTSIDASAMARBETSPARTNERSring 08-517 346 13
eller maila meeting.kungenskurva@scandichotels.com


STOCKHOLM FRIIDROTTSFÖRBUND • BJÖRKSÄTRAVÄGEN 2, 127 37 SKÄRHOLMEN • TELEFON 08 - 615 68 30 • E-POST: