SÖKA TÄVLINGSSANKTION

Ansökan om tävlingssanktion skall alltid ske via IdrottOnline > FRIDA.
Klicka gärna på manual och instruktionsfilm för utförligare instruktioner.

08fri. administrerar/samordnar alla sanktionsansökningar inom 08-friidrotten. Beslut om sanktion för klubb- och distriktstävlingar sker i 08fri. och för nationella och internationella tävlingar i Svenska Friidrottsförbundet.

Ansökningstiden är uppdelad i två ordinarie perioder per år
Maj är ansökningsperiod för inomhussäsongen med sista ansökningsdatum den 31/5 och september för utomhussäsongen med sista ansökningsdatum den 30/9.

  • Sanktion beviljas för ansökt tävlings grenar - dvs inte för tävlingen som sådan. Alla sanktionerade grenar förväntas kungöras i tävlingens inbjudan.

  • Alternativt datum för tävlingen skall alltid anges. Saknas alternativdatum skickas ansökan tillbaks till arrangören för komplettering.
    Detta gäller även när alternativdatumet är detsamma som angivet förstavalsdatum.
Ansökan om tävlingssanktion efter ordinarie ansökningsperioder
  • Utöver registrering i Idrottonline > FRIDA ska ansökan om efter ordinarie ansökningsperioder meddelas i mail till info@08fri.se

  • Inkommen ansökan efter ordinarie ansökningsperioder behandlas löpande och beslutsbesked ges snarast efter erforderlig handläggningstid - dock tidigast efter en vecka

  • Gren i tävling som kolliderar - samma/intilliggande datum - med gren i tävling som erhållit sanktion inom ordinarie ansökningsperiod beviljas i undantagsfall

  • Det åligger arrangör som inkommer med ansökan efter ordinarie ansökningsperiod att i de fall gren kolliderar med gren i tävling som erhållit sanktion inom ordinarie ansökningsperiod att inhämta denne arrangörs samtycke om grenkollision samt att i mail till 08fri. meddela uppgift om person som kontaktats samt dennes mailadress

Sanktionsavgifter
Svenska Friidrottsförbundet fakturerar sanktionsavgift i efterhand enligt

Arenatävlingar/dag inom- och utomhus330kr
Stafetter utanför arena550kr
Motionslopp, central sanktion1100kr
Motionslopp över 10 000 deltagare11000kr

STOCKHOLM FRIIDROTTSFÖRBUND • BJÖRKSÄTRAVÄGEN 2, 127 37 SKÄRHOLMEN • TELEFON 08 - 615 68 30 • E-POST: