SOMMARLÄGER

Varje år genomför 08fri. ett sommarläger för ungdomar i åldern 13 - 14 år. Genom lägret får ungdomarna möjlighet att mötas över föreningsgränserna. Vårt fokus under lägret är glädje och att bidra med inspiration till fortsatt träning och tävling. Här kommer inom kort mer information om lägret 2020 att presenteras, det genomförs den 15 - 17 juni.
STOCKHOLM FRIIDROTTSFÖRBUND • BJÖRKSÄTRAVÄGEN 2, 127 37 SKÄRHOLMEN • TELEFON 08 - 615 68 30 • E-POST: