STARTERUPPDRAG

08fri. Starters

Stockholms starters har gått samman och bildat en klubb - 08fri. Starters - med uppgift att verka för kvalitet och återväxt bland distriktets starters.

En viktig uppgift i klubbens arbete är att utse kvalificerade starters till 08-friidrottens tävlingar.

08fri. Starteruppdrag


Initiativtagare är Thomas Andrén, och har starterklubben i Göteborg som förebild.

- Vår uppgift är inte bara att fördela starteruppdrag mellan oss etablerade. Vi vill också jobba för att rekrytera och utbilda nya starters. Stockholm är landets i särklass främsta tävlingsdistrikt, och det är självklart att vi ska kunna bemanna våra tävlingar med duktiga distrikts- och förbundsstarters.

Vid ev frågor kontakta gärna Thomas Andrén via thomas@geofound.se alternativt i undantagsfall på mobil 073-375 95 30.

Starterkompendium i pdf-format, (utbildningsmaterial för startfunktionärer), uppdaterat september 2012.

STOCKHOLM FRIIDROTTSFÖRBUND • BJÖRKSÄTRAVÄGEN 2, 127 37 SKÄRHOLMEN • TELEFON 08 - 615 68 30 • E-POST: