Välkommen till SM i Sätrahall 8-9 mars 2008

08fri. har glädjen att hälsa alla välkomna till 2008 års SM för ungdom i Sätrahall.

Vi ber dig läsa detta PM omsorgsfullt och sprida innehållet till alla berörda - därmed medverkar du till att tävlingen kommer att fungera smidigare för alla parter.


ALLMÄN INFORMATION

Tävlingsarena
Sätrahall, Björksätravägen 2, 127 37 SKÄRHOLMEN tel. 08-646 46 73, satrahall@telia.com Vägbeskrivning finns på www.eniro.se, sök efter "Björksätravägen 2".

Upplysningar
Stockholms Friidrottsförbund tel. 08-627 40 26, fax 08-98 78 58, pelle.sundelius@stockholmsidrotten.se alternativt bjorn.sveen@stockholmsidrotten.se

Tävlingsdagar och tävlingstider
Årets mästerskap avgörs den 8-9 mars. Starttider för respektive grenar framgår av tävlingens tidsprogram.

Parkering
Det finns två mindre parkeringar nordöst om Sätrahall. I övrigt hänvisar vi till parkering i området. Ett fåtal hcp-platser finns på vändplan utanför huvudentrén. Arrangören tar inget ansvar för eventuella P-böter vid felparkering.

Hotell
Vi rekommenderar Scandic Hotel, Kungens Kurva, tel 08-517 346 00, fax 08-517 342 11. Restiden från hotellet är ca 5 minuter med bil. Vid rumsbokning anges koden "Fri SM" och garanterar bästa pris.

Entré
Huvudentrén till Sätrahall är belägen i byggnadens nordvästra kortgavel och öppnar klockan 08.00 båda tävlingsdagarna.

Servering
En cafeteria finns i foajén i Sätrahall. Enklare försäljning kommer dessutom att ske i anslutning till läktarna.

Träning
Sätrahall kommer att vara öppen för träning fredagen 7 mars kl. 18.00-20.30. Eftersom det samtidigt pågår iordningsställande/dukning av hallen ber vi att de arbetande visas största hänsyn.


FÖRE TÄVLING

Nummerlappar
De tävlandes namn finns på en lista i foajén omedelbart innanför huvudentrén. Varje tävlande uppmanas att själv kontrollera sitt startnummer och sedan hämta nummerlapp med ackrediteringskort vid informationen i tävlingshallen. Alternativt delas nummerlapparna ut klubbvis.
Utdelningstider är:

 • fredag kl. 18.00-20.30
 • lördag kl. 08.00 till tävlingens slut
 • söndag kl. 08.00 -12.00
Varje tävlande erhåller en nummerlapp. Nummerlappen ska fästas på tävlingströjan i brösthöjd - i stav alternativt på ryggen. Reklamtexten får inte vikas in.

Ledarackreditering
Varje förening med anmälda deltagare erhåller ledarackrediteringar enligt
1-2 aktiva ger en ledarbiljett
3-5 ger 2
6-10 ger 3
11-15 ger 4
16-20 ger 6
21-25 ger 7
26-30 ger 8
31-35 ger 10
36-40 ger 11
41-45 ger 12
46-50 ger 14

Tävlande, tränares och ledares läktare
Tävlande, ledare och tränare hänvisas till balkongen utmed upploppsrakan. Ledarbiljett enligt ovan berättigar entré på respektive åskådarläktare (se dukningsskiss). Tränare och ledare får inte vistas på innerplan.

Anmälningsavgift
Anmälningsavgiften ska vara betald när nummerlappen utlämnas. I annat fall krävs kontant betalning.

Efteranmälan
Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att avgöra vilka efteranmälningar som kan accepteras. Efteranmälningar som medför ytterligare tävlingsomgång kan inte godtas Däremot kan aktiv sättas upp sig på väntelista och få starta om vakans uppstår. Efteranmälan kan göras fram till en timme före grenstart vid informationen. Avgiften är 300:- per gren och ska erläggas kontant.

Omklädnad
Det finns fyra omklädningsrum att disponera i anläggningen (två vardera för män och kvinnor).

Sjukvård
Läkare och naprapat finns på plats.

Avprickning
Avprickningslistor anslås på väggen utanför entrén till tävlingsarenan. Personlig avprickning med namnteckning ska ske senast 60 minuter före grenstart. Aktiv som inte prickat av sig kommer inte att tillåtas starta. Ingen avprickning sker inför semifinal eller final utom vid direktfinal. Aktiv som prickat av sig men inte kommer till start eller uteblir från start i en omgång dit vederbörande kvalificerat sig, riskerar att inte få starta i annan gren. Ev. återbud till semifinal eller final meddelas till informationen.

Uppvärmning
Upp- och nedvärmning ska ske på balkongen bakom huvudläktaren alternativt intill callingområdet och/eller utomhus. Uppvärmningsbalkongen erbjuder en bana på ca 40 meter samt häckar och startblock. Ingen upp- och nedvärmning får ske på innerplan och löparbanor. Undantaget är stavhopparna som tillåts uppvärmning på arenan från 45 min före start.

Upprop/Calling
Obligatoriskt upprop sker i hörnan snett bakom 60-metersstarten. Samling sker senast i:

 • löpningar 15 minuter före start
 • teknikgrenar utom stav 35 minuter före start
Inmarsch
Grenledare/starters medhjälpare hämtar de tävlande för inmarsch enligt:
 • löpningar 10 minuter före start
 • teknikgrenar utom stav 30 minuter före start
Line up
De tävlande ombedes att ställa upp för en line up presentation inför varje final.

Återbud
Vi är tacksamma om de som inte kommer till start meddelar detta via mail till pelle.sundelius@stockholmsidrotten.se fram t o m fredagen den 7:e samt tävlingsdagarna satrahall@telia.com.


TÄVLINGSBESTÄMMELSER - ALLMÄNT

Allmänna tävlingsregler
Reglementsenlig klubbdräkt ska bäras. Väska eller annan personlig utrustning som medförs till innerplan får inte bära reklam. Det är heller inte tillåtet att ha med sig mobiltelefon eller musikanläggning utan hörlurar på innerplan.

Dopingkontroll
Ett antal slumpvisa dopingkontroller kan komma att genomföras under tävlingsdagarna. Observera att vid svenskt seniorrekord krävs att den aktive testas senast påföljande dygn för att rekordet ska godkännas.

Egen utrustning/redskap
Tillåten spiklängd är 6 mm i löp-, hoppgrenar med undantag för höjd där max spiklängd är 9 mm. Ev. egna redskap i kula och vikt ska lämnas till informationen för kontroll senast 1½ timma före respektive grenstart.

Protest
Vid protest mot domslut ska först en muntlig anmälan ske till ansvarig grenledare. Protesten kan lämnas av den tävlande eller någon som företräder honom/henne. En påföljande skriftlig protest ska lämnas i informationen senast 30 minuter efter kungjort resultat tillsammans med en avgift på 300 kronor. Avgiften återfås om protesten godkännes.

Heatindelning/banlottning
SFIF:s representant ansvarar för heatindelning och banlottning.
För vidarekvalificering i alla löpningar; se http://www.friidrott.se/tavling/bestamm.aspx.

Särskilda tävlingsbestämmelser - hopp/kast

Det blir kval i tre grenar:
 • P16 länge (6.00 för final)
 • F16 längd (5.20 för final)
 • F15 länge (5,15 för final)
 • F15 höjd avgörs i en A- och en B-pool
Alla övriga teknikgrenar final direkt.

Pojkar 16
Höjd
1.65 - 1.71 - 1.77 - 1.81 - 1.85 - 1.88 - 1.91 + 2cm
Stav
2,50 - 2.71 - 2.92 - 3.13 - 3.27 - 3.41 - 3.50 - 3.59 - 3.65 - 3.71 + 5 cm

Pojkar 15
Höjd
1.52 - 1.58 - 1.64 - 1.68 - 1.72 - 1.75 - 1.78 + 2cm
Stav
2,48 - 2.69 - 2.90 - 3.11 - 3.25 - 3.39 - 3.48 - 3.57 - 3.63 - 3.69 + 5 cm

Flickor 16
Höjd
1.43 - 1.49 - 1.55 - 1.59 - 1.63 - 1.66 - 1.69 + 2cm
Stav
2,03 - 2.24 - 2.45 - 2.66 - 2.80 - 2.94 - 3.03 - 3.12 - 3.18 - 3.24 + 5 cm

Flickor 15
Höjd
1.37 - 1.43 - 1.49 - 1.53 - 1.57 - 1.60 - 1.63 + 2cm
Stav
1.95 - 2,13 - 2.31 - 2.49 - 2.61 - 2.73 - 2.81 - 2.89 - 2.95 - 3.01 + 5 cm

Tresteg
Avstånd hopplankor till grop:

 • Pojkar 9 och 11 meter
 • Flickor 9 och 11 meter
Ansatsmärken
Egen tejp eller av arrangören tillhandahållna markeringar tillåts. Annan färg eller krita är förbjuden.

Kula
I kula genomförs tävlingen med metallkulor.


EFTER TÄVLING

Utpassering från innerplan
All utpassering ska ske via trappen till vänster i löpriktningen vid 60-metersmålets stoppbädd.

Mixed zone - intervjuer/presskonferenser
I direkt anslutning till utpasseringen från arenan når den aktive en s k mixed zone. Till detta område har endast tävlande och medier tillträde. I detta område genomförs intervjuer omedelbart efter avslutad tävling och före prisutdelning.

Prisutdelning
De tre främsta i samtliga grenar ska medverka i en prisceremoni. Samling sker i ceremonitältet utanför kurvan till vänster om 60-metersmålets stoppbädd direkt efter avslutad gren.

Resultat
Resultaten kommer att anslås på väggen i Sätrahalls foajé samt bakom bortre långsidans läktare. Dessutom kommer alla resultat att finnas på www.friidrott.stockholm.se/iusm2008 efter varje avslutad tävlingsdag.

Ladda ner PM:et i pdf-format.


 www.eniro.se    www.fortum.se    www.puma.com  

 www.nordea.se    www.scandic-hotels.se  

Skicka e-post

Uppdaterad 2008-03-03

Tillbaka till startsidan