Välkommen till SM i stafett 2004!

08fri. hälsar aktiva, ledare och medierepresentanter välkomna till 2004 års SM i stafett på Olympiastadion i Stockholm 12-13 juni.


ALLMÄN INFORMATION

Information
I samband med nummerlappsutdelningen erhåller varje klubb ett program med startlistor, tidsprogram samt blanketter för laguppställningar.

Upplysningar
Björn Sveen 08-627 40 25, 0705-32 66 22, bjorn.sveen@stockholmsidrotten.se Pelle Sundelius, 08-627 40 26, pelle.sundelius@stockholmsidrotten.se

Hotell
Scandic – Kungens Kurva, tel 08-517 346 00, e-post kungenskurva@scandic-hotels.com är officiell samarbetspartner med 08fri. Koden ”Fri SM” garanterar bästa pris vid rumsbokning. Restiden med egen bil/buss till Stadion är ca 20 minuter och ca 30 minuter med tunnelbana från Skärholmen (med byte enklast i Gamla Stan) till Stadion.

Tävlingsarena
Stockholms Olympiastadion är en mycket uppskattad arena bland världens friidrottare - hittills har där noterats hela 83 världsrekord. Ingen arena har en rekordtavla ens i närheten!

Stadion byggdes till solskensolympiaden 1912 och av ursprungsbyggnaderna återstår de två tornen och läktarna längs Lidingövägen och Valhallavägen. Läktaren utmed Sofiavägen är återställd efter en brand 1954. Fondläktaren byggdes om inför EM i friidrott 1958, och för ett tiotal år sedan genomgick den en ny ansiktslyftning och återfick nära det ursprungliga utseendet.

Tider
Den preliminära starttiden för tävlingarna på lördagen den 12 juni är klockan 15.00 - och söndagen den 13 juni klockan 10.00. De definitiva starttiderna anslås i det separata tidsprogram som bl a kungörs på tävlingens internetsajt med adress www.friidrott.stockholm.se/stafett senast måndagen den 7 juni.

Entré
Det är fri entré till tävlingarna båda dagarna.

Servering
Stadion erbjuder enklare servering med försäljning av smörgåsar, korv, kaffe, läsk etc.

Träning
Stadion är inte öppen för träning inför mästerskapet. Istället erbjuds träning på Enskede IP (t-bana Sockenplan).

Parkering
Parkeringen alldeles intill Stadion är mycket begränsad. Ett fåtal hcp-platser finns vid huvudentrén, Lidingövägen. I övrigt hänvisar vi till parkeringarna längs med Valhallavägens mitt (särskild bussparkering saknas).

ALLMÄNNA TÄVLINGSBESTÄMMELSER


Deltagande
Deltagande förening får anmäla och starta med valfritt antal lag per gren. Vid försök och final får ingen deltagare byta lag mellan omgångarna. Däremot tillåts två lagmedlemmar bytas ut till efterföljande omgång (se regelboken kapitel F punkt 4.15.5, sid. 163).

Ålderssammansättning
Ålderssammansättningen i seniorklasserna är valfri. I junior- och ungdomsklasserna måste minst två i varje lag tillhöra aktuell åldersklass. Lagen i 22- och 19-årsklasserna kan därutöver kompletteras med aktiva ur yngre åldersklass (dock yngst 15 år) under förutsättning att de ej tävlar i annan JSM/USM-klass. 17-årslagen kan kompletteras med aktiva ur 15-årslagen under förutsättning att de ej tävlar i annan JSM/USM-klass och 15-årslagen kan kompletteras med 14-åringar (dvs under förutsättning att minst två aktiva är födda 1989).

Mästerskapsvärdighet
Tävlingsgren genomförs under förutsättning att minst tre lag från tre olika klubbar är anmälda vid anmälningstidens utgång samt att två lag startar i tävlingen.

Spikar
Stadions löparbanor tillåter en spiklängd på max 6 mm.

Tävlingsdräkt
Samtliga deltagare skall bära klubbens officiella, enhetliga tävlingsdräkt. Kontroll sker vid uppropet 20 minuter före start.

Mixad ungdomsstafett
Deltagarna i extra stafetten 4x200 m i tolvårsklassen på lördagen ska innehålla två flickor och två pojkar. Tävlingen genomförs med gemensam bana från start.

Dopingkontroll
Ett antal slumpvisa dopingkontroller kommer att genomföras under tävlingsdagarna. Utvald deltagare kallas skriftligen till kontroll via en funktionär. Dopingtesten utförs i ett särskilt rum under fondläktaren.

Sjukvård
Sjukvårdspersonal kommer att finnas på plats under tävlingsdagarna. Ett särskilt sjukvårdsrum finns under fondläktaren.

Protest
Protest under tävling skall i första hand göras muntligen till ansvarig löp-/växlingskontrollant (bär gul funktionärsväst). Överklagan mot domslut till tävlingsjuryn skall ske skriftligen och inlämnas till tävlingsexpeditionen ovanför målet senast 30 minuter efter att resultat kungjorts. Protestavgiften är 300 kronor och skall erläggas kontant. Avgiften återbetalas om protesten godkännes.

FÖRE TÄVLING


Nummerlapp
Nummerlappar utdelas lagvis intill kurvan vid Klocktornet fr om lördagen den 12 juni klockan 12.00. Aktiv som deltar i fler lag erhåller olika nummerlappar för respektive lag.Nummerlappen skall fästas på tävlingströjan i brösthöjd. Reklambudskapet på nummerlappen får inte döljas.

Laganmälningsblankett
Vid nummerlappsutdelningen intill kurvan vid Klocktornet utdelas även blanketter för anmälan av laguppställningar.

Avprickning
Inlämning av laguppställningsblankett gäller som avprickning och skall lämnas till ansvarig funktionär vid nummerlappsutdelningen intill kurvan vid Klocktornet senast 60 minuter före start.

Laguppställning
Laguppställning med noggrant textat namn samt födelseår på samtliga deltagare skall inlämnas till ansvarig funktionär vid nummerlappsutdelningen intill kurvan vid Klocktornet senast 60 minuter före start. Ev. ändring av laguppställning mellan försök och final skall ske på särskild blankett. Den nya laguppställningen skall lämnas vid nummerlappsutdelningen intill kurvan vid Klocktornet senast 60 minuter före finalen.

Upprop
20 minuter före varje grenstart skall samtliga deltagare i laget infinna sig för ett upprop. Uppropet sker på markerad plats vid Sofiatornet.

Heatindelning
Heatindelningar anslås snarast efter avprickningstidens utgång på anslagstavlorna vid Klocktornet.

Kvalificering
I åldersklasser med försökstävling gäller att ettan i varje heat är direktkvalificerad för final. Därefter är de bästa tiderna kvalificerade för final. I övrigt se regelboken.

Försökstävling
Utgår försöksomgång p g a för få avprickade lag genomförs finalen på utsatt finaltid.

Omklädnad
Omklädningsrum finns under fondläktaren.

Uppvärmning
All upp- samt nedvärmning skall ske i Lilljansskogen.

Efteranmälan
Efteranmälan skall göras på en särskild blankett och mottages i mån av plats fram till 60 minuter före grenstart. Avgiften är alltid 300 kronor per lag och skall betalas kontant. Anmälningsbanketten tillsammans med avgiften expedieras från tävlingsexpeditionen ovanför målet. Efteranmälan som medför extra tävlingsomgång kan inte accepteras.

EFTER TÄVLING


Överdragskläder
De aktiva får själva hämta sina överdragskläder vid respektive växel.

Innerplan
Efter avslutad tävling skall de aktiva snarast lämna innerplan. Ledare/tränare har inte tillträde till innerplan.

Prisutdelning
Deltagarna i de tre främsta lagen i tävlingen skall medverka i en prisceremoni. Samling sker bakom prispallen på upploppssidan snarast efter målgång.

Intervjuer/presskonferens
Vid påkallat behov kan tävlingens presschef kalla till intervju/presskonferens.

Resultat
Resultat anslås fortlöpande på anslagstavlorna vid Klocktornet. Dessutom anslås resultaten på www.friidrott.stockholm.se/stafett senast klockan 24.00 respektive tävlingsdag.

Ladda ner inbjudan i pdf-format.

Uppdaterad 2004-06-11

Tillbaka till startsidan